Maatregelen naar aanleiding van het Covid19

Update 30 APRIL 2020

Goessens Podologie is open vanaf 28-04.
Wij kunnen een professionele meting verrichten om u de juiste adviezen te geven en maat gemaakte correctie zolen te vervaardigen.
Voor verspreiding te beperken kunt u na binnenkomst en tijdens uw bezoek meerder malen uw handen desinfecteren.
De praktijk word tussen elk bezoek met alcohol gereinigd zoals klinken ,behandelstoel leuningen etc.
Voor kwetsbare groepen blijft het advies: vermijd alle contact.


Update 23 APRIL 2020

U heeft het gisteren vast van de premier zelf gehoord tijdens de persconferentie, we zijn er nog niet. Voorlopig blijven de maatregelen voor ons gelden zoals ze nu van kracht zijn. Het kabinet volgt hiermee de adviezen van het OMT (Outbreak Management Team). De brief met het volledige advies treft u aan onder deze link.

Samengevat komt het hier op neer:
Tot 20 mei alleen open voor medisch noodzakelijke zorg.
Voor het stapsgewijs weer opengaan van contactberoepen binnen de zorg, zal een protocol moeten worden ingediend. Momenteel wordt hier door ons de laatste hand aan gelegd en wij verwachten dit eind deze week te kunnen indienen bij de betreffende instanties. In dit protocol zal beschreven zijn welke persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) u moet treffen alvorens u weer kunt starten. Voor kwetsbare groepen blijft het advies: vermijd alle contact. Dit geldt voor uzelf en voor uw patiënt.Totdat het werkprotocol is goedgekeurd kunnen wij u geen duidelijkheid geven over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om weer aan de slag te kunnen.


Update 6 APRIL 2020

Gezien de verlening van de maatregelen tegen het coronovirus is het tot ten minste 26 april 2020 niet mogelijk om de praktijk te bezoeken. We houden u natuurlijk op de hoogte van eventuele wijzigingen en de voortgang.

 

UPDATE 23 MAART 2020

Er alles aan doen om verspreiding van het corona virus te voorkomen, heeft ons doen besluiten (voor u, voor anderen en onszelf), om in onze praktijk tijdelijk geen cliënten meer te ontvangen t/m maandag 06-04-2020.
Voor diegenen met een bestaande afspraak, u wordt hiervan op de hoogte gebracht.
U kunt wel vervolg afspraken maken voor na bovenstaande datum.

UPDATE 12 MAART 2020

Onze praktijk blijft de komende weken gewoon open met in achtneming van extra hygiënische maatregelen, die wij genomen hebben om besmetting te voorkomen.

Wij geven u tijdelijk geen hand meer, maar heten u wel van harte welkom.

Mocht u voldoen aan 1 of meer van onderstaande kenmerken, dan willen wij u vragen om ons hiervan op de hoogte te brengen.
• U heeft last van (neus)verkoudheid, hoesten of koorts
• U bent afgelopen 2 weken in de risicogebieden China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest
• U denkt contact te hebben gehad met iemand met bewezen Coronavirus.

We verplaatsen de afspraak dan graag naar een later tijdstip als u weer symptoomvrij bent.

Het RIVM schrijft maatregelen voor om verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen, het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:
• Was de handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Wij kunnen u garanderen dat wij altijd al werken volgens strakke regelen rondom hygiëne. De medewerkers wassen veelvuldig hun handen met alcohol of desinfectiegel. Daarnaast worden de deurklinken, behandelbanken, toilet en wastafels extra vaak gedesinfecteerd.
Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op 0413301888.

Het kan zijn dat de afspraken hierdoor verder uit elkaar liggen om verspreiding zoveel mogelijk in te dammen en volle wachtruimte te voorkomen hierdoor kan het dus zijn dat er enige wachttijd(en) ontstaat(n).

Corona protocol…. In onze praktijk word momenteel zoveel mogelijk tussenbeide “extra” ontsmet en gereinigd op deurklinken handvatten en vloer met Denteck 70% alcohol.

Bij het beroep register podologie/ podo posturale therapie is hand hygiëne een vanzelfsprekendheid en word ruim voldoende toegepast.

Team Goessens Podologie.