Door een aanpassing in het declaratiesysteem van CZ komt het voor dat uw declaraties en de verwerking ervan vertraging hebben opgelopen. Gelieve uw begrip en geduld voor verdere vragen hierover verwijzen wij naar de CZ site.

Hiernaast een link voor verdere uitleg van CZ: https://www.cz.nl/zorgaanbieder/nieuw-systeem-declareren